Klachtenregeling GuashaTherapeut.nl

Natuurlijk vind ik het erg leuk om te horen of lezen dat u tevreden bent over de Guasha behandelingen. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandelingen. Voor uzelf en voor mij is het fijn om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden
zorg. Bespreek het met mij, ik help u graag met een passende oplossing. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij NIBIG/Quasir (Zorggeschil) aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Contact
Heeft u een klacht waar we samen niet uitkomen? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.